novosti

Upute za grafičku pripremu

silver and black imac s

Grafička priprema je niz stručnih radnji pomoću kojih grafički vizual dovodimo do konačnog tiskanog proizvoda. Priprema je vrlo važan dio grafičkog posla. Da bi se kvalitetno obavila, potrebno je znanje i iskustvo o svim tehnikama tiska i dorade proizvoda kao i poznavanje karakteristika materija od kojih se proizvod izrađuje ili na koji se tiska.

Bez dobre grafičke pripreme konačni rezultat u tisku može ispasti potpuno neočekivan!

Grafička priprema uključuje unos i prijelom teksta, skeniranje i obradu fotografija, korekture i prijevode teksta za tisak npr. brošura, kataloga, letaka, plakata ili nekog drugog tiskanog materijala.

Prijelom za tisak je finalni raspored tekstova i fotografija nekog materijala. U prijelomu materijal (časopis, knjiga, brošura, katalog) dobiva svoj konačni izgled.

Grafička priprema za tisak radi se nakon finalnog grafičkog rješenja/prijeloma isporučuje se u pdf formatu s uključenim svim postavkama koje uključuju napust, separaciju boja, overprint…

14 zapovjedi grafičke pripreme
 1. Odaberi kompozitni PDF (press quality) CMYK + Pantone.
 2. Fontove pretvori u krivulje
 3. Napust min. 3mm sa svake strane
 4. Rezne linije (stari strojari vele “cajhne“, eng. crop marks) 3 mm odmakni od formata
 5. Color bars ne treba, no ako te veseli možeš ga uključiti 🙂
 6. Crni tekst mora biti iz 100% crne i u overprintu
 7. Duboka crna (“rich black”) se koristi kod popunjavanja ploha, nikako ne kod tekstova. Za “crnu kao ugljen” mi koristimo C60 M40 Y40 K100.
 8. Max. zapunjenost svih boja ne smije biti veća od 320%, znači crna iz C100 M100 Y100 K100 se NE RADI!
 9. Štance, UV lak, blindruck označiti kao 5. boju (Pantone bilo koja) i u overprintu
 10. Grafička priprema je jedan pdf file. Ukoliko ima više stranica sve moraju biti istih dimenzija (odstupanje moguće jedino kod posebnih grafičkih priprema)
 11. Svaka stranica mora biti zasebna, ne u spreadu
 12. Slike/fotografije moraju biti u CMYK-u i 300dpi. Za tisak rollupa fotografije mogu biti 150dpi.
 13. PDF bi trebao biti provučen kroz Distiller, što često ne dobijemo, no ako ga imate koristite ga!
 14. Finalni PDF za tisak još jednom pregledaj na ekranu prije nego ga pošalješ nama za tisak.

graphic2
4 sata sigurnosnog čekanja

Iz iskustva znamo da jedna od 6 grafičkih priprema koju zaprimimo ima pogrešku tako da kad zaprimimo vašu grafičku pripremu ma koliko hitno vam bilo u tisak ide tek nakon 4 sata, jer smo do sad imali vađenje iz stroja kad je strojar već napravio podešavanje pasera, bacanje otisnutih materijala jer ne štimaju podaci korisnika, definirana kriva boja i razne druge stvari koje želimo izbjeći.