novosti

Što je SEO optimizacija

SEO optimizacija ili Search Engine Optimization (eng.) predstavlja različite metode i tehnike koje se primjenjuju na web stranicu i izvan nje s ciljem postizanja što više pozicije na tražilicama kao što su Google, Bing, Yahoo.

Svaki mjesec u svijetu se obavi više od 15 milijardi pretraživanja preko tražilica.

Ovo je zaista zapanjujuć podatak u koji nisu uključena pretraživanja na velikim nacionalnim stranicama i portalima. Kako iskoristiti ove brojke i pospješiti vlastitu poslovnu priliku? Ono što je potrebno, jest postići visoku poziciju na tražilicama i za to vam treba SEO optimizacija. Iako je odgovor jednostavan, put do njega nije. Potrebno je vrijeme i znanje da se postigne visoka pozicija ili prvo mjesto. Ako niste visoko rangirani, potencijalni kupci vaših usluga ili proizvoda obratit će se konkurenciji.

SEO optimizacija sastoji se od optimizacije vaše stranice i gradnje linkova. Konkretno to će značiti napraviti potrebne izmjene i dopune na vlastitoj stranici, a u međuvremenu treba graditi linkove odnosno veze s drugih web stranica na vašu.
Cilj ovih radnji je približiti web stranicu prvoj poziciji ili postići prvu poziciju za ciljane usluge ili proizvode. Kad korisnici pretražuju internet, vaša web stranica trebala bi se pojaviti na prvom mjestu za one proizvode ili usluge za koje ste radili SEO pozicioniranje.

SEO optimizacija pomoći će tražilicama da prepoznaju vašu ponudu kao najoptimalniju.
Proces uključuje slijedeće aktivnosti: istraživanje ključnih pojmova ili pojedinačnih riječi, stvaranje sadržaja i gradnju linkova odnosno stvaranje veza.

Istraživanje ključnih pojmova

Istraživanje ključnih pojmova ili riječi je postupak u kojem se pronalaze pojmovi ili pojedinačne riječi koje imaju određenu mjesečnu potražnju. Smisao SEO kampanje je pozicionirati web stranicu za one pojmove koji imaju dovoljan broj mjesečnih pretraživanja. U suprotnom prvo mjesto na tražilicama neće imati vrijednost.

Sadržaj na stranici predstavlja temelj seo optimizaicije, sadržaj koji je napisan za čitatelje, koji je fokusiran na ciljanu uslugu ili proizvod uvelike će skratiti kasniju gradnju veza odnosno linkova.

Gradnja linkova odnosno stvaranje veza posljednja je u nizu aktivnosti koje je potrebno odraditi za visoko pozicioniranje web stranice. Ujedno je to i najteži dio SEO kampanje jer ne ovisi o vlastitoj web stranici, već o drugim web stranicama i njihovim vlasnicima. U ovisnosti od sadržaja koji se nalazi na web stranici, njegove zanimljivosti ili korisnosti, može se postići određen broj prirodnih linkova. Sav ostali posao gradnje isključivo je vezan za umješnost i tehnike SEO stručnjaka.

SEO optimizacija i vrijeme

Jedan od važnijih čimbenika vezanih uz SEO je vrijeme. Pozicioniranje traži vrijeme i ne postoji instant rješenje koje će dati rezultat za mjesec ili dva. Spomenuto se posebno odnosi na pojmove koji se vezuju uz puno privrednih subjekata koji su zainteresirani za visoke pozicije na tražilicama. SEO optimizacija je proces pozicioniranja pa jedna prosječna kampanja traje najmanje 4 do 6 mjeseci. U zahtjevnijim slučajevima to je proces koji traje do 12 mjeseci pa i duže.

Provjerite svoj SEO rezultat!