Logotip je osnovna grafička prezentacija Vašeg branda. Logotip, skraćeno logo ili zaštitni znak je Vaš prvi kontakt sa poslovnim svijetom. Pomno dizajnirani logo /logotip izgraditi će povjerenje između Vaše tvtke i klijenata.

Profesionalno dizajnirani logo mora sadržavati sljedeće karakteristike: jednostavnost, jedinstvenost, izdržljivost, zapamtljivost i prilagodljivost. Logo je ono po čemu će Vas prepoznati i zapamtiti.
Dobar dizajn loga nije prenametljiv i prešaren. Stoga u dizajnu profesionalnog loga ne bi trebalo koristiti više od 3 boje. Dobar logo je minimalistično uređen te lišen nepotrebnih komponenti. Neka Vaš logo bude jasan, precizan i koncizan.

Prije izrade loga saslušati ćemo želje klijenta jer izrada loga je ključna i najvažnija stavka Vašeg poslovanja s kojom ne razvijamo samo brand i ne šaljemo samo poslovnu poruku već i emocije.
Prema željama klijenata i skici, nakon stvaranja idejnog rješenja krenuti ćemo u dizajn loga sve dok klijent nije u potpunosti zadovoljan. Finaliziran logo šaljemo u vektorskim i rasterskim formatima.