novosti

Razlika RGB, CMYK i spot boja

Što te skraćenice uopće znače?

CMYK: Cyan-Magenta-Yellow-Black
RGB: Red-Green-Blue

Koja je razlika između CMYK i RGB?

RGB miješanje boja miješa crvenu, plavu i zelenu zraku svjetlosti koje svojim različitim preklapanjima stvaraju određeni spektar boja. Ovaj princip miješanja boja koristi se kod televizora, monitora, fotoaparata, skenera, odnosno svugdje gdje se za bojenje koristi svjetlost.

CMYK miješanje boja se odnosi na sve što ima veze s tiskom na neku podlogu (papir, tkanina, plastika, metal itd.) pomoću boja koja sadrže pigmente.

Znači sa zrakom svjetlosti ne možete obojati majicu, a s pigmetnim bojama možete. Zamislite pigmetnu boju kao boju u kantici koju kupite za bojanje zida, a zraku svjetlosti kao dugu na nebu nakon kiše.

Zbog gore navedenih razloga prikaz fotografije na ekranu u RGBu ne može nikako biti isti otisku te iste fotografije u CMYKu.

Ukoliko radite materijal koji ide u bilo koji oblik otiska na papir ili neku drugu podlogu koristite CMYK. Ukoliko će se vaš materijal gledati digitalno na monitoru, tabletu, mobitelu (web stranica, slanje e-mailom) koristite RGB.

Ali RGB ima ljepše boje!

Tu se u potpunosti slažemo s vama. Pogotovo prikaz zelene trave ili prekrasnog plavog neba. Ne postoji savršena konverzija iz RGB u CMYK, no kad se konvertira može se postići vrlo sličan prikaz. Upravo zbog tog razloga tražimo da su sve fotografije u vašoj grafičkoj pripremi u CMYKu, jer ćete tako i vi prije samog tiska vidjeti da su boje malo “mirnije” te kad isporučimo otisnuti materijal neće biti iznenađenja.

 

 

Spot (Pantone boje)

Spot može biti Pantone ali i ne mora. Može biti i iz RAL skale ili neke treće, no Pantone je naziv za američki licencirani sustav ili katalog boja koji je postao popularan u cijelom svijetu i koristi se pri odabiru boje za tisak. Tako Pantone sustav boja ima nekoliko osnovnih boja te da bi dobili određeni ton prema katalogu Pantone boja, a koji je različit od osnovnih boja, taj ton se zamiješa prije samog tiska prema točno određenoj formuli.

Spot boja kod tiska kataloga se koristi u kombinaciji sa CMYK bojama kad se želi postići točno određeni ton boje, koji nije moguće dobiti kombinacijom cmyk boja (izražajno narančasta, florescentno roza, srebrna, zlatna, asfaltno siva… Spot boje se koriste najčešće pri izradi posjetnica, memoranduma, koverti i drugih dokumenata. Također se određena Pantone boja može koristiti kao dodatna boja u kombinaciji sa CMYK tiskom kad se želi postići točno određeni ton koji nije moguće dobiti miješanjem CMYK boja.