Dizajn logotipa

SUPERBIA

Prema postojećem logotipu za Superbia Crossfit, napravljen je novi logo za Superbia BF. 

Pritom je zadržan prepoznatljiv vizualni izričaj.